niedziela, 23 stycznia 2011

uprawa pomidorów

     Najlepsze do produkcji pomidora są wysokie obiekty (szklarnie lub tunele), o dużej kubaturze, z dobrymi warunkami świetlnymi, efektywną wentylacją i ogrzewaniem oraz możliwością regulacji wszystkich czynników mikroklimatu. W dobrze skonstruowanych i wyposażonych szklarniach ogrzewanych, produkcja pomidorów jest możliwa cały rok. W okresie niedoboru światła listopad - luty konieczne jest doświetlanie roślin. Do wczesnej uprawy pomidorów polecane są tunele wysokie, o wysokości minimum 2,5 m i długości 30 m, wyposażone w techniczne ogrzewanie. Do późniejszych nasadzeń mogą być wykorzystywane również tunele bez ogrzewania tzw. tunele zimne, które zabezpieczają rośliny przed przemarznięciem (do minus 20oC).
     Przed wysiewem nasion trzeba sprawdzić ich zdolność kiełkowania. Wysiewane nasiona powinny być odkażone poprzez moczenie w wodzie o temperaturze 50 - 55oC, przez okres 20 minut oraz zaprawione preparatami dopuszczonymi w uprawie ekologicznej - najczęściej są to zaprawy ziołowe lub roślinne (niektóre firmy oferują gotowe, zaprawione nasiona, przeznaczone do upraw ekologicznych). Wykluczyć należy nasiona zaprawione zaprawami chemicznymi. Rozsadę do nasadzeń pod osłony przygotowuje się w szklarniach (mnożarkach) lub ogrzewanych tunelach foliowych.

      Do produkcji rozsady do upraw w polu, ze względu na późniejszy termin sadzenia, można wykorzystywać także tunele foliowe ogrzewane tylko okresowo, w nocy i w chłodne, pochmurne dni. Pomieszczenia do produkcji rozsady powinny być czyste, zdezynfekowane, najlepiej gorącą wodą (minimalna temperatura 70oC) pod ciśnieniem. Rozsadę pomidorów można przygotować w różny sposób, w zależności od przeznaczenia i posiadanych urządzeń technicznych. W przypadku produkcji rozsady do szklarni lub tuneli foliowych jak również do przyspieszonej uprawy polowej, siewki roślin można pikować do doniczek plastikowych lub ziemnych.

     Tradycyjny sposób przygotowania rozsady pomidorów polowych polega na pikowaniu siewek pomidora bezpośrednio do gruntu tunelu foliowego lub inspektu. Nasiona pomidorów można wysiewać również do palet wielokomórkowych, co umożliwia uzyskanie rozsady z dobrą bryłą korzeniową, bez pikowania siewek. Stosuje się palety o pojemności pojedynczej doniczki 90 cm3 (54 doniczki w jednej tacy). Najodpowiedniejsze do siewu nasion są świeże (nie używane) ziemie kompostowe lub podłoża torfowo-kompostowe. Podłoże używane powinno być zdezynfekowane termicznie (parą wodną o temp. 90oC przez 20- 30 min). Wskazany jest dodatek materiałów porowatych (kompost z kory, perlit, wermikulit) poprawiających warunki powietrzne w podłożu.

      Do napełniania palet powinno się używać podłoża lekkiego i porowatego, przygotowanego z kompostu z dodatkiem torfu lub przesianego kompostu z kory. Odczyn kompostu jest najczęściej zasadowy, dlatego po wymieszaniu z torfem należy po kilku dniach określić pH podłoża. Jeśli analiza wykaże niedostateczną zawartość składników pokarmowych, konieczne będzie jego wzbogacenie dodatkiem nawozów (mączka z krwi, mączki fosforytowe i siarczan potasu) dla uzyskania odpowiedniej zasobności. Zawartość składników pokarmowych w 1 litrze podłoża przeznaczonego do przygotowania rozsady powinna wynosić: N - 150 -200 mg, P- 120- 180 m, K- 300 mg, Mg- 60 mg, Ca- 2000 mg i pH - 6,0- 6,3.

      Ziemia kompostowa jest zbyt ciężka do napełniania palet, a ponadto pod wpływem podlewania ulega w paletach nadmiernemu zagęszczeniu i zamuleniu, i nie zapewnia korzeniom dostatecznej ilości powietrza. Ziemię należy rozluźnić dodatkiem wymienionych wyżej materiałów porowatych. Ziemia do pikowania siewek w tunelu powinna być nawieziona kompostem w dawce około 3 - 4 kg/m2, płytko wymieszanym z glebą. Uzyskanie rozsady o dobrych parametrach wymaga utrzymywania przez cały okres produkcji optymalnej temperatury powietrza i podłoża, (odpowiedniej do fazy wzrostu) i intensywności światła wynoszącej minimum 4 tys. luksów.
Sadzonki pomidora w wielodoniczkach- przygotowanie do sadzenia.
Sadzonki pomidora w wielodoniczkach- przygotowanie do sadzenia.


      Okres przygotowania rozsady dla upraw pod osłonami, w zależności od terminu uprawy, wynosi od 35 do 75 dni, a dla upraw polowych od 30 do 40 dni. Zbyt wczesne wysiewanie pomidorów i długi okres produkcji rozsady powoduje jej przerośnięcie. Przerośnięta rozsada dłużej i gorzej się przyjmuje, dając opóźnione i niższe plony z rośliny. Czynnikami decydującymi o uzyskaniu dobrej rozsady jest temperatura powietrza i podłoża, dostosowana do warunków świetlnych. Doświetlanie rozsady potrzebne jest we wczesnym okresie produkcji rozsad pod osłony. Najkorzystniejsze i najbardziej ekonomiczne są wysokoprężne lampy sodowe o mocy 600 W (WLS, SON-T, GAN, HORTILUX), dające natężenie światła rzędu 6 tys. luksów. Jedna lampa przewidziana jest do doświetlania 10 m2 powierzchni.

      Rozsadę produkowaną w doniczkach należy systematycznie podlewać, nie dopuszczając do nadmiernego przesuszenia podłoża i więdnięcia roślin. Jest to szczególnie ważne przy produkcji w paletach rozsadowych o małej objętości doniczek. Rozsada w wielodoniczkach powinna być dokarmiona po wytworzeniu 1- 2 liści. W tym celu stosować można przefermentowaną gnojówkę z dodatkiem mączki fosforytowej, rozcieńczoną w stosunku 1 : 8 lub 1 : 10. Rozsadę "rwaną", produkowaną w tunelu podlewa się, kiedy ziemia zaczyna przesychać. Należy unikać częstego podlewania małymi dawkami wody, gdyż stymuluje to nadmiernie wybujały wzrost części nadziemnej i słaby rozwój korzeni. Podlewać należy w godzinach przedpołudniowych, aby do zmroku rośliny obeschły, gdyż nadmierna wilgotność sprzyja rozwojowi chorób. W końcowym okresie produkcji, rozsadę przeznaczoną do zimnych tuneli foliowych i upraw polowych należy poddać zabiegowi hartowania, którego celem jest przystosowanie roślin do gorszych warunków klimatycznych po wysadzeniu na miejsce stałe. Hartowanie polega na ograniczeniu podlewania, obniżeniu temperatury powietrza poniżej 10oC i stopniowym zwiększaniu intensywności wietrzenia. Rozsada hartowana lepiej i szybciej się przyjmuje po posadzeniu.

      W uprawach pod osłonami nie stosuje się długoletnich płodozmianów, dlatego dla obiektów, w których nie można odkazić gleby zaleca się przygotowanie rozsady na podkładkach odpornych. Pomidory szczepione na podkładkach odpornych, oprócz tolerancji czy odporności na choroby pochodzenia odglebowego, charakteryzują się dobrze rozwiniętym, silnym systemem korzeniowym i tolerancją na niskie temperatury podłoża. Metody szczepienia różnią się terminem wykonywania zabiegu, sposobem przycinania roślin i miejscem w jakim się cięcie wykonuje. Brak optymalnych warunków wzrostu (temperatura, wilgotność powietrza po zaszczepieniu roślin) oraz nieprawidłowo wykonane cięcie lub różnica we wzroście i grubości łodyg podkładki i odmiany użytkowej mogą być przyczyną nie zrastania się roślin.
Rozsada pomidora w wielodoniczkach.
Rozsada pomidora w wielodoniczkach.


      Dobrze przygotowana rozsada powinna być krępa, wyrównana pod względem wielkości, bez objawów więdnięcia, uszkodzeń mechanicznych i fizjologicznych, a także chorób oraz szkodników, ze zdrowym systemem korzeniowym, tworzącym nie rozpadającą się bryłę korzeniową. Rozsada doniczkowana do uprawy pod osłonami powinna posiadać 6 - 8 liści, natomiast do uprawy polowej 4- 6 liści. Rozsadę "rwaną" sadzi się w fazie 4- 5 liści, a rozsadę z palet wielodoniczkowych w fazie 3-4 liści.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz